Conferința MAMIS

Facultatea de Management Financiar-Contabil București
și
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune 
– CCDMCIG –

organizează

CONFERINȚA DE MANAGEMENT, CONTABILITATE ȘI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE – MAMIS 2015

– ediția a III – a –
București, România
26 mai 2015
 

CONFERENCE MANAGEMENT, ACCOUNTING AND
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – MAMIS 2015

– 3rd edition  –
Bucharest, Romania
May 26th, 2015

 

Economia post-criză a României într-un context internațional volatil:
inițiative, proiecte și obstacole majore

 

Post-crisis Romanian economy in a volatile international context:
initiatives, projects and major obstacles

 
Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea. Cele mai multe dintre acestea au mai mult sau mai puțin o componentă economică și în același timp un orizont de așteptare din direcția științelor economice.

Scopul principal al Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de gestiune este de oferii o oportunitate mediului academic și profesioniștilor din domeniul economic de a se întâlni și de schimba idei și expertiză în probleme legate de economie, dezvoltare durabilă, management, contabilitate și informatică economică, atât în interiorul cât și în afara disciplinelor lor specifice.

În acest context, conferința noastră se dorește un laborator în care studenți și profesori, cercetători, specialiști în economie, liberi de orice constrângeri, în dialog cu culturile și teoriile universale, caută răspunsuri la problemele cu care se confruntă lumea.

Este nevoie de o reconstrucție conceptuală privind regândirea economiei din perspectivă rațională, cea dintre mijloace și scopuri, în locul celei dintre dorințe și credințe.

Tema conferinței invită la o radiografiere de ansamblu a economiei românești în ultimul sfert de secol pentru a detecta evoluția viitoare a acesteia.

Anunț Conferința MAMIS 2015
Invitație Conferința MAMIS 2015
Formularul de înscriere cadre didactice
Formularul de înscriere studenți