Comitetul științific

Președinte:
Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, USH, decan MFC București
Co-președinte:
Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, USH, director adj. CCDMCIG
Membri:
Prof.univ.dr. Carmen COSTEA, prorector USH
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, m.c. ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Economie Națională
Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM, USH
Prof.univ.dr. Cornel IONESCU, ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Economie Națională
Prof.univ.dr. Mărioara AVRAM, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Daniela Artemisa CALU, ASE București
Prof.univ.dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU, ASE București
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE, USH
Conf.univ.dr. Floarea GEORGESCU, USH, prodecan MFC
Conf.univ.dr. Aurelian BĂLUȚĂ, USH, director CCDMCIG
Conf.univ.dr. Luminița IONESCU, USH, director DMC
Conf.univ.dr. Lăcrămioara HURLOIU, USH
Lect.univ.dr. Florentin CALOIAN, ASE București
Lect.univ.dr. Iulian HURLOIU, USH, director DPMC
Lect.univ.dr. Alexandrina MERUȚĂ, USH
Lect.univ.dr. Liana GĂDĂU, USH
Lect.univ.dr. Ramona CHIVU, USH
Asist.univ.dr. Măriuța ȘERBAN, USH