Secțiunile conferinței

MAMIS 2015 va fi organizată pe trei secțiuni astfel:

1. Economie generală – președinte, prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, m.c.a.

2. Contabilitate – președinte, conf.univ.dr. Luminița IONESCU

3. Informatică economică – președinte, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM