CCDMCIG

s-a constituit ca organism de cercetare în cadrul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Departamentul Management și Contabilitate, în cursul anului 2010. CCDMCIG are sediul în București, str. Fabricii nr. 46 G, corpul C, etajul 3, camera 9, sector 6.

Continuare …

Conferința CEN

Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea.
Cele mai multe dintre acestea au mai mult sau mai puțin o componentă economică și în același timp un orizont de așteptare din direcția științelor economice.

Continuare …

Revista MAMIS

 este o publicație cu apariție anuală a Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune– CCDMCIG.
Revista MAMIS, publică în principal fără a se limita la acestea, articolele prezentate la Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Continuare …

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367