Revista MAMIS

 Revista Management, Accounting and Management Information Systems – MAMIS (Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune), ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367, este o publicație cu apariție anuală a Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune– CCDMCIG.

Revista MAMIS, publică în principal fără a se limita la acestea, articolele prezentate la Conferința de Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune a Facultății de Management Financiar-Contabil, București.

Limba de publicare a textului este română/engleză.

Comitetul științific și editorial face eforturi susținute de indexare a revistei în baze de date internaționale – BDI.

Revista este editată/tipărită la Editura Universitară, București.