CCDMCIG

Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune(CCDMCIG) s-a constituit ca organism de cercetare în cadrul Universitatii Spiru Haret (USH), Facultatea de Management Financiar Contabil – București (FMFCB), Departamentul Management și Contabilitate, în cursul anului 2010. CCDMCIG are sediul în București, str. Fabricii nr. 46 G, corpul C , etajul 3, camera  9, sector 6.

CCDMCIG are ca principal obiectiv de activitate cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniile management, contabilitate și informatică de gestiune, desfășurată la nivelul FMFCB.  CCDMCIG își duce la îndeplinire obiectivul prin intermediul a două colective de cercetare care cuprind toate cadrele didactice cu contract de muncă și anume: Colectivul de cercetare în domeniile managementului și informaticii de gestiune și Colectivul de cercetare în domeniul contabilității.

Cercetarea științifică realizată prin intermediul CCDMCIG are la bază Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret în perioada 2014 – 2020  și Strategia de cercetare științifică a facultății pentru perioada 2014 – 2020, această activitate reprezentând o componentă de bază a misiunii universității și a activității academice desfășurate în cadrul USH.

Obiectivele cercetării științifice din Strategia de cercetare științifică a facultățiise materializeză prin Planulu de cercetare anual al FMFCB.  Activitatea de cercetare științifică este organizată, urmărită și raportată anual prin intermediul Fișelor de autoevaluare a cadrelor didactice și centralizat prin intermediul Raportului privind cercetarea științifică și a anexelor acestuia.

Organizarea și funcționarea CCDMCIG are la bază:

  • Regulamentul de organizare și funcționare  a CCDMCIG
  • Organigrama CCDMCIG
  • Conducerea CCDMCIG
  • Consiliul științific CCDMCIG
  • Colectivele de cercetare CCDMCIG

 

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367