Comitetul științific

Președinte:
Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, USH, decan MFC București
Co-președinte:
Conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, USH, director adj. CCDMCIG
Membri:
Conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA, USH
Prof. univ. dr. Maria ANDRONIE, USH
Prof. univ. dr. Ene DINGA, Academia Română
Prof. univ. dr. Luminiţa PISTOL, USH
Prof. univ. dr. Luminiţa IONESCU, USH
Prof. univ. dr. Manuela EPURE, USH
Prof. univ. dr. Daniela-Artemisa CALU, ASE Bucureşti
Prof. univ. dr. Denkova JADRANKA,Universitatea Goce Delčev, Štip, Republica Macedonia
Prof. univ. dr. Sorinel DOMNIŞORU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU, ASE Bucureşti
Prof. univ. dr. Stefano AMODIO, Teseo Institute, Italia
Prof. univ. dr. Daniela PAŞNICU, USH, INCSMPS
Prof. univ dr. Irina Gabriela RĂDULESCU, Univ de Petrol și Gaze, Ploiești
Ec. Aurel ANDREI, Preşedinte CECCAR Filiala Bucureşti
Conf. univ. dr. Lianu COSTIN, USH
Conf. univ. dr. Vita JUKNEVICIENE, Universitatea Šiauliai, Lituania
Conf. univ. dr. Mariana IATAGAN, USH
Conf. univ. dr. Eugen GHIORGHIŢĂ, USH
Conf. univ. dr. Elena GURGU, USH
Conf. univ. dr. Raluca ZORZOLIU, USH
Conf. univ. dr. George Lăzăroiu, USH
Conf. univ. dr. Daniel-Adrian GÂRDAN, USH
Conf. univ. dr. Lăcrămioara-Rodica HURLOIU, USH
Lect. univ. dr. Marinela GEAMĂNU, USH

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367