Secțiunile conferinței

MAMIS 2015 va fi organizată pe trei secțiuni astfel:

1. Economie generală – președinte, prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, m.c.a.

2. Contabilitate – președinte, conf.univ.dr. Luminița IONESCU

3. Informatică economică – președinte, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367