Condiții și publicare

Comunicările vor fi redactate în limbile: română și engleză și vor fi de maxim 10 pagini.

Limbile oficiale ale conferinței sunt: româna și engleza.

Instrucțiunile pentru redactarea lucrărilor se găsesc în Ghid pentru autori – MAMIS 2015 (Anexa 2).
Lucrările sunt supuse unui proces de recenzie. Acestea vor fi evaluate pentru originalitate, semnificație, claritate și contribuții proprii.

Toate lucrările acceptate și prezentate vor fi publicate în volumul conferinței în format clasic (pe suport de hârtie) în revista anuală: Management, Accounting and Management Information Systems MAMIS 2015, issue 3, Editura Universitară, București, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367.
http://mamis.spiruharet.ro/prima-pagina/revista-mamis/

Unele lucrări selectate de Comitetul științific al revistei vor fi publicate în Annals of Spiru Haret University, Economie Series
http://anale-economie.spiruharet.ro/en/

Revista Annals of Spiru Haret University, Economie Series urmează să fie indexată în minim două baze de date internaționale – BDI.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu acest format.

Participanții pot trimite 1 sau 2 lucrări individuale sau în colaborare, cu maxim 3 coautori.

Anexa 2

Ghid pentru autori – MAMIS 2015

 

  • Lucrările vor fi redactate în limbile sesiunii: română și engleză și vor fi de maxim 10 pagini.
  • Lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word 2003 sau 2007.
  • Lucrările care nu sunt conforme cu condițiile de formatare descrise mai jos nu vor fi acceptate.
  • Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguități.

Setarea paginii (Page Setup):  Marginile textului: bellow – 2 cm; right – 2 cm; top – 2 cm; left – 2 cm; page format A4. Textul va fi scris în spațierea la un singur rând, aliniere și la stânga și la dreapta.

Format paragraph: Toate paragrafele trebuie setate: Alignment – Justify, left – 0 cm, right – 0 cm, before – 0 pt, after – 0 pt, Special – First line – 1,27 cm.

Structura lucrării și detaliile de formatare:

TITLUL ARTICOLULUI (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(un singur spațiu, Times, 14)
Numele de familie și prenumele autorului (centrat, Times, bold, 12)
Instituția de la care provine (centrat, Times, bold, 12)
dacă sunt mai mulți autori se trec sub autorul principal fără spațiu
(două spații, Times, 14)

Rezumat (Times, bold, 12)

Nu mai mult de 150 de cuvinte. Abstractul trebuie să specifice în mod clar scopul articolului și obiectivele urmărite de către autor prin studiul realizat. Trebuie scris cu Times, 12, italic.
(Un singur spațiu, Times, 12)

Cuvinte-cheie: cinci-șase cuvinte cheie, care sunt definitorii pentru subiectul abordat în articol. Trebuie scris cu Times, 12, italic.

JEL Classification: codurile JEL trebuie scrise în concordanță cu Journal of Economic Literature (JEL). Autorii pot vizita și consulta http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php pentru a se ghida. Trebuie scris cu Times, 12
(Două spații, Times, 12)

Introducere (Times, bold, 12) Introducerea trebuie să fie de cel mult o pagină, cu toate acestea să nu fie mai mică de o jumătate de pagină. Textul trebuie să dea răspunsuri pentru patru întrebări. (1) Ce problemă este acoperită de articol? (2) De ce este problema studiată importantă? (3) Cum intenționează autorul să răspundă la această chestiune? (4) Care este relația dintre articol și literatura de specialitate deja existentă? Această secțiune introductivă trebuie să fie scrisă în mod clar și orice confuzie în comunicarea răspunsurilor la aceste patru întrebări va duce la respingerea articolului. (Times, 12)
(Un singur spațiu, Times, 12)

Recenzia literaturii pe tematica abordată (Times, bold, 12) Această secțiune trebuie să cuprindă trimiteri la literatura de specialitate, în comparație cu subiectul lucrării, subliniind contribuțiile cele mai importante și mai relevante pe baza cărora autorul/autorii își va/vor construi argumentația. În cadrul procesului de revizuire ar trebuie luate în considerare partea care face referire directă la articole publicate în jurnale internaționale recunoscute de către comunitatea științifică. Această secțiune trebuie să pună aceentul pe faptul că autorul este familiarizat cu nivelul de cunoștințe în domeniu studiat, că el are suficientă pregătire științifică, permițându-i să aibă o opinie pertinentă asupra problemelor studiate. (Times, 12)
(Un singur spațiu, Times, 12)

Fundamentarea teoretică (Times, bold, 12) Această secțiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice utilizate: modele, furmulele de calcul. De asemenea, orice date statistice utilizate vor fi menționate, precum și sursa acestora și modul de prelucrare al lor. (Times, 12)
(Un singur spațiu, Times, 12)

Conținutul articolului (headline depending on the specific of the approach subject) (Times, bold, 12) În această secțiune (sau, după caz, set de secțiuni), autorul ar trebui să prezinte și să dezvolte rezultatele pe care intenționează să le comunice prin intermediul acestei lucrări. (Times, 12)
(Un singur spațiu, Times, 12)

Concluzii (Times, bold, 12) Secțiunea de concluzii trebuie să acopere elementele: (1) se rezumă principalele rezultate; (2) prezentarea implicațiilor rezultatelor obținute; (3) sugestii pentru viitoare cercetări. (Times, 12)
(Două spații, Times, 12)

Referințe bibliografice (Times, bold, 12) Referințele trebuie scrise în concordanță cu Chicago Manual of Style. Autorii pot vizita http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru o identificare rapidă. (Times,11). Referințele sunt obligatorii. Nu se acceptă note de subsol, doar adnotări acolo unde este cazul.

În cadrul conținutului articolului se pot utiliza grafice și tabele dar nu în număr mai mare de 4, și trebuiesc numerotate, să aibă titlu și sursa de proveniență. De asemenea trebuie precizați anii și unitățile de măsură (acolo unde este cazul).
Ca exemplu:
(un spațiu înainte de grafic, Times, 12)

A Holistic Marketing Framework Figura nr. 1. A Holistic Marketing Framework (Titlul graficului centrat, Times, bold, 12) Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 29 (centrat, Times, 10)
(un spațiu după grafic, Times, 12)

Pentru tabele
(un spațiu înainte de tabel, Times, 12)

Tabel nr. 1. Drivers for Mastering the Value Stream in the New Business Landscape (Tilul tabelului centrat, Times, bold, 12)

Drivers for Mastering the Value Stream

Sursa: Philip Kotler, Dipak Jain, and Suvit Maesincee, Marketing moves: a new approach to profits, growth, and renewal (Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2002), p. 19 (centrat, Times, 10)

(un spațiu înainte de tabel, Times, 12)

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367