MAMIS 2016

Mamis 2016

Download the PDF file .


INSTRUMENTE INTELIGENTE PENTRU SISTEMELE DE ASISTARE A DECIZIEI ÎN COMERȚUL ELECTRONIC / INTELLIGENT TOOLS FOR DECIZION SUPPORT SYSTEMS IN THE ELECTRONIC COMMERCE
conf. univ. dr. Mihai ANDRONIE, prof.univ. dr. Zenovic GHERASIM, prof. univ. dr. Maria ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret

PROCEDURILE FINANCIAR-CONTABILE ÎN PERIOADA DE PRECAMPANIE LA UN PARTID POLITIC DIN ROMÂNIA / FINANCIAL AND ACCOUNTING PROCEDURES OF A PARTY IN PRECAMPAIGN FOR ELECTION IN ROMANIA
conf. univ. dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, dr. ec. Antonel TĂNASE, Institutul de Studii Populare București

INTERDEPENDENȚA ECONOMICĂ ȘI SECURITATEA ECONOMICĂ NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
asist. univ. drd. Elena BURTEA, lector univ. dr. Alexandrina MERUȚĂ, lector univ. dr. Măriuța ȘERBAN, conf. univ. dr. Bianca RUSU, Universitatea Spiru Haret

EVALUAREA ȘI CONTROLUL REZULTATELOR ȘI ACȚIUNILOR DE MEDIU ALE COMPANIEI/ EVALUATION AND CONTROL OF RESULTS AND ENVIRONMENTAL ACTION OF THE ENTERPRISE
lector univ. dr. Maria-Ramona CHIVU, Asist. univ. dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret

ROLUL CONTABILITĂȚII ÎN MANAGEMENTUL DE MEDIU AL FIRMEI. EVALUAREA MEDIULUI ȘI TRATAMENTUL CONTABIL AL COSTURILOR DE MEDIU / ROLE OF ACCOUNTING IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE COMPANY. ASSESSMENT AND ACCOUNTING TREATMENT OF THE ENVIRONMENTAL COSTS
lector univ. dr. Maria-Ramona CHIVU, asist. univ. dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret

NAȚIONAL-DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ POST MODERNĂ
conf. univ. dr. Ion CORBU, Universitatea Spiru Haret, e-mail: vicobnoru@yahoo.fr
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE / HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGY
lector univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU, lector univ. dr. Iulian HURLOIU, asist. univ. drd. Elena BURTEA, asist univ. drd. Raluca ȘTEFAN,
Universitatea Spiru Haret, e-mail: rodica.dragomiroiu@yahoo.com

RAPORTAREA SOCIALĂ ȘI DE MEDIU – UN INSTRUMENT INDISPENSABIL PENTRU COMPANII / SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORTING AN INDISPENSABLE TOOL FOR COMPANIES
lector univ. dr. Liana GĂDĂU, lector univ. dr. Dragoș POPESCU, Universitatea Spiru Haret, e-mail: lianagadau@yahoo.com; dragosgabrielpopescu@ yahoo.com

INFORMAȚIILE MANAGERIALE ÎN REALITATEA ECONOMICĂ FIZICĂ ȘI ÎN REALITATEA ECONOMICĂ VIRTUALĂ / MANAGERIAL INFORMATION IN PHYSICAL ECONOMIC REALITY AND IN VIRTUAL ECONOMIC REALITY
conf. univ. dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, lector univ. dr. Ioana Andreea MARINESCU, Universitatea Spiru Haret, conf. univ. dr. Ioan I. GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, dr. Cristina Monica VALECA, Universitatea din Pitești, Institutul de Cercetări Nucleare, lector univ. dr. Mihaela PÎRVULESCU, Universitatea Bioterra din București, lector univ. dr. Nicolae Cicerone MARINESCU, Universitatea din Pitești, e-mail: gafdeac@yahoo.com

CORESPONDENȚE STRUCTURALE ÎNTRE MANAGEMENTUL ECONOMIEI ROMÂNIEI ȘI ESTIMAREA/PREDICȚIA RISCURILOR STRATEGICE // STRUCTURAL CORRESPONDENCE BETWEEN ROMANIA’S ECONOMY MANAGEMENT AND ESTIMATING/PREDICTION STRATEGIC RISKS
conf. univ. dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, lector univ. dr. Ioana Andreea MARINESCU, Universitatea Spiru Haret, conf. univ. dr. Ioan I. GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Saret, dr. Cristina Monica VALECA, Universitatea din Pitești, Institutul de Cercetări Nucleare, lector univ. dr. Mihaela PÎRVULESCU, Universitatea Bioterra din București, Andrei Nicolae JACOBS, University Bremen, Germany, Viorel Bogdan STREZA, Universitatea Bioterra din București, e-mail: gafdeac@yahoo.com

ANALYSIS OF EMOTIONAL IMPLICATIONS IN CASE OF SPORTS COMPETITIONS CONSUMER BEHAVIOR AND THEIR IMPORTANCE FOR THE SPORTS TOURISM DEVELOPMENT
lector univ. dr. Daniel Adrian GÂRDAN, lector univ. dr. Iuliana Petronela GÂRDAN, Universitatea Spiru Haret, e-mail: danielgardan@yahoo.com

ANALIZA ȘI TESTAREA LEGĂTURILOR ÎNTRE VARIABILELE CE VIZEAZĂ ACTIVITATEA PE TERMEN SCURT A ÎNTREPRINDERII / ANALYSIS AND TESTING ACTIVITIES BETWEEN THE VARIABLES THAT CONCERN THE ACTIVITY ON SHORT THERM OF THE ENTERPRISE
conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU, Universitatea Spiru Haret, e-mail: georgescuflori@yahoo.com

NOUA DIPLOMAȚIE PUBLICĂ ȘI EFECTELE EI PE PLAN INTERNAȚIONAL / NEW
PUBLIC DIPLOMACY AND ITS EFFECTS ON INTERNATIONAL LEVEL

conf. univ. dr. Elena GURGU, conf. univ. dr. Aristide COCIUBAN, Universitatea Spiru Haret, e-mail: elenagurgu@yahoo.com

TENDINȚE ALE MANAGEMENTULUI DESFACERII ÎN ECONOMIA MODERNĂ / TRENDS OF SALES MANAGEMENT IN THE MODERN ECONOMY
lector univ. dr. Iulian HURLOIU, lector univ. dr. Mariuța ȘERBAN, asist. univ. drd. Raluca ȘTEFAN, lector univ. dr. Alexandrina MERUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, e-mail:
iulian_hurloiu@yahoo.com

CONTABILITATEA FINANȚĂRII CAMPANIEI ELECTORALE – ALEGERI LOCALE 2016. MANDATARUL FINANCIAR / ACCOUNTING FOR FINANCING CAMPAIGN – LOCAL ELECTIONS – 2016. FINANCIAL TRUSTEE
conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, e-mail: lilincuta.mfc@spiruharet.ro

ELEMENTE DE CONTABILITATE ȘI FISCALITATE PRIVIND REEVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE / ACCOUNTANCY AND FISCALITY ELEMENTS REGARDING FIXED ASSETS REEVALUATION
conf. univ. dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, e-mail: lilincuta.mfc@spiruharet.ro

ASPECTE PRIVIND DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR / ISSUES ON IMPAIRMENT OF ASSETS
prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, prof. univ. dr. Cornel IONESCU, Universitatea Spiru Haret, e-mail: cicilia.ionescu@yahoo.com; caragea21@yahoo.com

PROCEDURI ANALITICE ÎN AUDITUL FINANCIAR – ANALIZĂ ȘI INTERPRETARE / ANALYTICAL PROCEDURES FINANCIAL AUDIT – ANALYSIS AND INTERPRETATION,
prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, prof. univ. dr. Cornel IONESCU, Universitatea Spiru Haret, e-mail: cicilia.ionescu@yahoo.com; caragea21@yahoo.com

THE ROLE OF ERASMUS+ PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION AND THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE BUDGET
conf. univ. dr. Luminița IONESCU, Universitatea Spiru Haret, dr. Sami BUHUR, Balikesir University Turcia; e-mail:luminitaionescu2003@yahoo.com

BIROCRAȚIA NECESARĂ, SUFICIENTĂ ȘI EFICIENTĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI / NECESSARY, EFFECTIVE AND SUFFICIENT BUREAUCRACY FOR ROMANIAN’S SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT,
conf. univ. dr. Luminița IONESCU, Universitatea Spiru Haret, e-mail:luminitaionescu2003@yahoo.com

EFFICIENT COMMUNICATION PROCESS IN BUSINESS USING IT&C / PROCESUL DE COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN AFACERI FOLOSIND IT&C
Marius Daniel MAREȘ Professor PhD., Spiru Haret University, Valerica MAREȘ Associate Professor PhD., Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, e-mail:mdmares.mfc@spiruharet.ro; maresvalerica@yahoo.com

GLOBALIZATION, TECHNOLOGIES AND DEVELOPMENT OF LEADERSHIP CAPABILITIES / GLOBALIZARE, TEHNOLOGII ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE LEADERSHIP
Valerica MAREȘ Associate Professor PhD., Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, Marius Daniel MAREȘ Professor PhD., Spiru Haret University, e-mail: maresvalerica@yahoo.com;
mdmares.mfc@spiruharet.ro

OMUL – FACTOR ACTIV ȘI CREATIV ÎN SOCIETATEA INFORMATIZATĂ BAZATĂ PE CUNOAȘTERE / THE MAN – ACTIVE AND CREATIVE FACTOR IN THE INFORMATION SOCIETY, KNOWLEDGE
lector univ. dr. Alexandrina MERUȚĂ, conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU, conf. univ. dr. Bianca RUSU, asist univ. drd. Elena BURTEA, Universitatea Spiru Haret, e-mail: alexandrina.meruta@yahoo.com

ELEMENTE DE NOUTATE ÎN PRIVINȚA ROLULUI PERSOANELOR CU FUNCȚII PE DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR ÎN NOILE PROIECTE EUROPENE CE SE VOR IMPLEMENTA ÎN PERIOADA 2014-2020 / NOVELTY ON THE ROLE OF THE PERSONS WITH FINANCIAL AND ECONOMIC FUNCTIONS IN AREAS OF THE NEW EUROPEAN PROJECTS THAT WILL BE IMPLEMENTED BEETWEEN 2014-2020
prof. univ. dr. Dumitru NICA, Universitatea Spiru Haret, dr. Cristinel Claudiu COCOȘATU – CSIII, Academia Română – Institutul de Economie Mondială, ec. Dan-Claudiu MANOLACHE,
e-mail: nicadumitru_aism@yahoo.com; cristi_claudiu@yahoo.com

MANAGEMENTUL FINANCIAR DIN PERSPECTIVA INSTITUȚIILOR DE CREDIT / FINANCIAL MANAGEMENT FROM CREDIT INSTITUTIONS PERSPECTIVE
conf. univ.dr. Bianca RUSU, conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU, lector univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU, lector univ. dr. Iulian HURLOIU, Universitatea Spiru Haret, e-mail:
bianca_preda1974@yahoo.com

EFICIENȚA RAȚIONALIZĂRII PROCESELOR DECIZIONALE DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL FIRMEI / EFFICIENCY OF STREAMLINING INFORMATION MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESSES OF THE COMPANY
lector univ. dr. Mariuța ȘERBAN, conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU, asist. univ. drd. Raluca ȘTEFAN, lector univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU, Universitatea Spiru Haret, e-mail:
t_mariuta@yahoo.com

ȚINTELE STRATEGIEI EUROPA 2020 ȘI PROVOCĂRILE PROCESELOR DE CONVERGENȚĂ – DIVERGENȚĂ PENTRU ROMÂNIA / EUROPE 2020 STRATEGY TARGETS AND CHALLENGES OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE PROCESSES FOR ROMANIA
prof. univ. dr., DHC, membru corespondent al Academiei Române Gheorghe ZAMAN, Academia Română, Institutul de Economie Națională, prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM, Universitatea Spiru Haret, e-mail: gheorghezaman@ien.ro; zgherasim.mfc@spiruharet.ro

ANEXA – Program CEN 2016

Articole în afara lucrărilor Conferinței

CHANGING MENTALITIES. NEW APPROACHES OF THE CULTURAL DIMENSION OF SCHOOL ORGANIZATIONS
conf.univ. dr. Sebastian CHIRIMBU Universitatea Spiru Haret, doctorand Școala Doctorală IOSUD Universitatea Valahia din Târgoviște

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367