Cercuri pentru studenți

 

 SITUAȚIA CERCURILOR ȘTIINȚIFICE ALE STUDENȚILOR
ȘI TEME ORIENTATIVE DE STUDIU ȘI CERCETARE

 Cercul studențesc este o forma de activitate didactică desfășurată opțional pentru a dezvolta interesele și aptitudinile studenților către vastul domeniu științific al  contabilității și informaticii de gestiune.

Cercul studențesc reprezintă prima formă a cercetării științifice studențești unde participanții – studenții ciclurilor de licență și masterat – vin din proprie inițiativă și unde „încolțesc primele semințe” ale gândirii economice libere.

Activitatea cercurilor studențești nu este cuprinsă în planul de învățământ și se desfășoară în cadrul unor ședințe sau întâlniri tematice unde se poartă discuții libere, constructive și adesea controversate asupra temelor stabilite.

Ca obiectiv, cercurile studențești au în vedere pregătirea și validarea competențelor pentru exigențele specifice de integrare, consiliere, adaptare, motivare, validare a cunoștințelor și aptitudinilor pe ruta profesională în consens cu nevoile agenților economici și ținând cont de integrarea societăților comerciale românești în economia “globalizată”.

Cercurile se adresează studenților și masteranzilor facultății noastre cât și celor de la alte facultăți cu programe de studiu economice, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune, Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publice,Mangement, Finanțe-bănci și Marketing care sunt interesați de teme de contabilitate, informatică economică și management.

 

La Facultatea de Management Financiar-Contabil București, începând cu anul universitar 2009-2010 au funcționat următoarele cercuri studențești:

Nr. crt. Denumirea cercului Domeniul tematic  Cadrul didactic coordonator
Informatică de gestiune Informatică economică prof. univ. dr.MAREȘ Daniel Marius
Economiști pentru viitor Contabilitate și fiscalitate lect. univ. dr.COMAN Florin
Cercul de contabilitate „MIRCEA BOULESCU” Contabilitate și audit lect. univ. dr.ILINCUȚĂ Lucian Dorel

 

Începând cu anul universitar 2013-2014 cercurile care funcționeză sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea cercului Domeniul tematic  Cadrul didactic coordonator
Cercul de contabilitate „MIRCEA BOULESCU” Contabilitate și audit conf. univ. dr.ILINCUȚĂ Lucian Dorel
Informatică de gestiune Informatică economică prof. univ. dr.MAREȘ Daniel Marius
Economiști-manageri pentru viitor Management lect. univ. dr.DRAGOMIROIU Rodica

 

Temele orientative de studiu și cercetare sunt:

Nr. crt. Denumirea cercului Teme de studiu-cercetare
Informatică de gestiune
 1. Considerații generale asupra conceptului de sistem informațional, societate comercială integratoare;
 2. Rețele de calculatoare. Bazele teoretice ale comunicării datelor;
 3. Politici din domeniul comunicațiilor de voce și date;
 4. Conceptul de globalizare, intranet, extranet;
 5. Programe care permit accesul la poșta electronică; formatele mesajelor; transfer de mesaje, compresia datelor;
 6. Localizarea informațiilor pe Web;
 7. Comerț electronic– E-commerce; serviciul bancar electronic E-banking; cartea electronică librăria virtuală E-Book E- Library
 8. Apariția și dezvoltarea “semnăturii digitale”, confidențialitatea datelor;
 9. Determinarea și optimizarea fluxurilor de date specifice activității financiar-contabile
 10. Managementul activității de cercetare-dezvoltare
 11. Managerul-factorul activ în organizarea, planificarea și desfășurarea activităților organizației
 12. Ancheta asupra activității managementului
 13. Alegerea strategică în management
 14. Decizia managerială de investiții în resurse umane
 15. Eficientizarea managementului de mediu și sistemului de gestionare a deșeurilor
 16. Management dezvoltare și schimbare organizațională prin inovare
Economiști-mangeri pentru viitor Evaluarea performanțelor angajaților în managementul resurselor umane modern.
Cercul de contabilitate „MIRCEA BOULESCU”
 1. Situațiile financiare între reglementare și dereglementare
 2. Interesul rezidual în activul firmei
 3. Stocurile în contabilitatea firmei
 4. Contabilitatea și gestiunea altora – terților
 5. Banii noștri cei de toate zilele – elemente de trezorerie
 6. Venituri – Cheltuieli = Profit sau Faliment
 7. Raportarea financiară – un ghimpe în coasta noastră
 8. Fuziuni, lichidări, divizări și consolidări de conturi sociale
 9. Apel sau recurs la Reglementarea contabilă
 10. Contabilitatea noastră între Directivele contabile  și IFRS-uri.

 

Întâlnirile din cadrul cercurilor se țin o dată pe lună, de regulă în prima sau a două săptămână.

Activitatea desfășurată în cadrul cercurilor, de către studenții participanți, se finalizează de cele mai multe ori cu teme pentru referate,  participarea la sesiunile științifice studențești, alegerea temelor pentru lucrările de licență și disertație. Astfel, realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însușirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea și redactarea lucrării de licență (pentru studenții din anul III de Studii universitare de licență)
 • conceperea și redactarea lucrării de disertație (pentru studenții din anul II de Studii universitare de masterat)
 • conceperea și realizarea de lucrări științifice pentru participarea la conferințe, simpozioane și sesiuni științifice studențești
 • conceperea și redactarea de articole pentru ziare și reviste studențești

În cadrul acestor cercuri se urmărește crearea unor conexiuni între aspectele teoretice și cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenților să-și publice lucrările în reviste și/sau să le susțină public. De asemenea, se urmărește ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licență, studenții având astfel ocazia să prezinte în ședințele cercurilor capitole din lucrările de licență.

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367