Comitetul director

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Științifică  (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Științifice (DMCS)
Facultatea de Management Financiar Contabil – București (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și
Informaticii de Gestiune(CCDMCIG)

Conducerea Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și
Informaticii de Gestiune(CCDMCIG)

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil București, privind înființarea și organizarea Centrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune(CCDMCIG), consemnată în Procesul-verbal din aprilie 2009, structura conducerii CCDMCIG este următoarea:

Director: conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ
Director adjunct: lect. univ. dr. Lucian Dorel ILINCUȚĂ
Director științific: conf. univ. dr. Maria ANDRONIE

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Cntrului de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilității și Informaticii de Gestiune (CCDMCIG), aprobat prin  Hotărârea Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil București, consemnată în Procesul-verbal din 23 martie 2010, structura Comitetului director al CCDMCIG este următoarea:

Director: Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ
Director adjunct: Conf. univ. dr. Lucian Dorel ILINCUȚĂ
Director științific: Prof. univ. dr. Maria ANDRONIE
Responsabil website: Asit. univ. drd. Raluca ȘTEFAN
Secretar: Lect. univ. drd. Alexandrina MERUȚĂ

Director,
Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367