Consiliul științific

  1. Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, membru corespondent al Academiei Române
  2. Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Prorector Universitatea Spiru Haret
  3. Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, Decan, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  4. Prof. univ. dr. Daniel-Marius MAREȘ, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  5. Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  6. Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ, Director CCDMCIG,  Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  7. Conf. univ. dr. Maria ANDRONIE, Director științific CCDMCIG,  Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  8. Conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU, Șef Departament, Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  9. Conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU, Prodecan,  Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret
  10. Conf. univ. dr. Lucian Dorel ILINCUȚĂ,  Director adjunct CCDMCIG,  Facultatea de Management Financiar Contabil – București, Universitatea Spiru Haret

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367