Colective de cercetare

 COLECTIVE DE CERCETARE

 2013-2014

Colectivul de cercetare în domeniul contabilității Colectivele de cercetare în domeniile managementului și informaticii de gestiune
Prof. univ. dr.Cicilia IONESCU Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC
Conf. univ. dr. LuminițaIONESCU Prof. univ. dr.Daniel Marius MAREȘ
Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ Prof. univ. dr.Zenovic GHERASIM
Conf. univ. dr. Lăcrămioara HURLOIU Prof.univ. dr. Maria ANDRONIE
Conf. univ. dr. Bianca Florentina PREDA Conf. univ. dr.Maria GÂF-DEAC
Conf. univ. dr. Lucian – Dorel ILINCUȚĂ Conf. univ. dr. Mihai ANDRONIE
Conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU Lect. univ. dr. Dragoș POPESCU
Lect. univ. dr. Ramona Maria CHIVU Lect. univ. dr. Raluca MIHĂLCIOIU
Lect. univ. dr. Liana GĂDĂU Lect. univ. dr. Rodica DRAGOMIROIU
Lect. univ. drd. Alexandrina MERUȚĂ Lect. univ. dr. Iulian HURLOIU
Lect. univ. drd. Gabriel MIHAI
Asist. univ. dr. Marin CHIVU
Asist. univ. dr. Elena BURTEA
Asist. univ. drd. Măriuța ȘERBAN
Asist. univ. drd. Raluca ȘTEFAN
Asist. univ. drd. Costin RUDĂREANU

Director,
Conf. univ. dr. Aurelian BĂLUȚĂ

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367