Cuprins MAMIS 2013

1. SIMULAREA ASISTĂRII DECIZIEI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SISTEME INFORMATICE ECONOMICE
conf.univ. dr. Maria ANDRONIE, prof. univ.dr. Zenovic GHERASIM, lect.univ.dr. Iustin ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

2. PROVOCĂRILE COMPORTAMENTULUI ORGANIZAȚIONAL ÎN ERA INFORMATICII
drd. Irina Elena ANDRONIE, A.S.E. București și lect. univ. dr. Mihai ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

3. FESTIVALURILE CULTURALE: ÎNTRE SPRIJINUL SECTORULUI PUBLIC ȘI CONTRIBUIA ECONOMICĂ A VIZITATORILOR,
Bianca BALSAN, Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii Ministerul Culturii

4. VALIDAREA ÎN TIMP A CONTRIBUȚIEI ADUSE DE SPIRU HARETLA TEORIA ȘI PRACTICA SOCIAL-ECONOMICĂ PRIN LUCRAREA „MECANICA SOCIALĂ”,
conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUȚĂ, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

5. BAZE DE DATE OBIECT TRANS-RELAȚIONALE,
lect.univ.dr. Radu BUCEA-MANEAȚONIȘ,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

6. STUDIU PRIVIND INFLUENȚA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA ASUPRA IMPOZITULUI PE PROFIT,
prof. univ. dr. Cicilia IONESCU și lect. univ. dr. Maria Ramona CHIVU,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

7. PARTICULARITĂȚI PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR CONTABILE ÎN RELAȚIA CONTABILITATE-FISCALITATE. SIMETRII ȘI ASIMETRII,
lect.univ. dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

8. THE VERY HUNGRY CATERPILLAR: A DARK LESSON OF CRISIS,
prof. univ. dr. Carmen COSTEA – Prorector, drd. Diana TAMPU și drd. Mihaela TOMA Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Marketing și Afaceri Economice Internaționale, A.S.E. București

9. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎN CONTEXTUL NOILOR ABORDĂRI ALE ORGANISMELOR CONTABILE DE NORMALIZARE / THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN CONTEXT OF NEW APPROACHES OF NORMALIZATION ACCOUNTING BODIES,
lect.univ.dr. Liana GĂDĂU, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

10. TEORII ȘI MANAGERI OPERATORI ÎN FLUXURI MANAGERIALE DOXASTICE,
conf. univ. dr. Ioan I. GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică București

11. FORMULE DE GESTIUNE CORPORATIVĂ ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXT COMPARATIV CU GESTIUNEA DIN MEDIUL PRODUCTIV-ECONOMIC ȘI SOCIAL REGIONAL/GLOBAL,
conf.univ.dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

12. ANALIZA ȘI EVALUAREA FLUXURILOR DE NUMERAR ALE FIRMEI. OPTIMIZAREA CASH-FLOW-ULUI AFACERII,
lect.univ.dr. Floarea GEORGESCU,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

13. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE CLASIFICARE A DATELOR ÎN ASISTAREA DECIZIEI ECONOMICE,
prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, drd. Raluca Mariana ȘTEFAN, drd. Mariuța ȘERBAN, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil, A.S.E. București, Universitatea din Pitești

14. GESTIUNEA ECONOMICĂ A STOCURILOR ÎNMANAGEMENTUL FINANCIAR MODERN,
asist.univ.dr. Ion-Iulian HURLOIU, conf.univ.dr. Lăcrămioara Rodica HURLOIU, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

15. SISTEMUL DE DESFACERE ÎN MANAGEMENTUL MODERN,
asist.univ.dr. Hurloiu Ion-Iulian, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

16. ELABORAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE -BILANȚUL -ÎNTRE LIBERTATE ȘI CONFORMITATE,
lect.univ.dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

17. ELABORAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE-CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE -ÎNTRE LIBERTATE ȘI CONFORMITATE,
lect.univ.dr. Lucian-Dorel ILINCUȚĂ,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

18. INSTRUMENTE SOCIAL MEDIA UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚII/ SOCIAL MEDIA INSTRUMENTS USED IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT,
drd. Andreea IONESCU, drd. Andreea Teodora CICEO, A.S.E. București

19. UN PUNCT DE VEDERE ASUPRA METODELOR DE MĂSURARE A CALITĂȚII SERVICIILOR / AN OVERVIEW REGARDING ȚE MEȚODS OF MEASURING SERVICE QUALITY,
drd. Andreea Teodora CICEO, drd. Andreea IONESCU, A.S.E. București

20. BIROCRAȚIA ȘI CORUPȚIA ÎN CADRUL EFECTUĂRII UNOR OPERAȚIUNI FINANCIARCONTABILE,
conf.univ.dr. Luminița IONESCU,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

21. INDUSTRIILE CREATIVE ȘI POZIȚIA ACESTORA PE PIAȚA ECONOMICĂ ÎN PERIOADA DE CRIZĂ,
Liviu Sebastian JICMAN, Ministerul Culturii

22. PROCESUL DE GLOBALIZARE AL FIRMELOR ȘI OPORTUNITĂȚI OFERITE DE NOUA TEHNOLOGIE PRIVIND ETICA ȘI RESPONSABILITATEA ÎN AFACERI,
prof.univ.dr. Marius Daniel MAREȘ, lect.univ.dr. Valerica MAREȘ, Universitatea Spiru Haret, A.S.E

23. IMPORTANȚA SITUAȚIILOR FINACIARE PENTRU INVESTITORI,
lect.univ.drd. Alexandrina MERUȚĂ,Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

24. CORELAȚIA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE CU DEZVOLTAREA ECONOMICO SOCIALĂ,
prof.ec. Mirela Nicoleta DINESCU, prof. Marius MORAR, Școala superioară comercială Nicolae Kretzulescu

25. PARTICULARITĂȚILE FUNCȚIEI DE RESPONSABIL FINANCIAR ÎN ECHIPA DE MANAGEMENT CE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTE CU FINANȚARI EUROPENE DIN CATEGORIA POSDRU,
prof.univ.dr. Dumitru NICA, lect.univ.drd. Cristinel Claudiu COCOȘATU, Universitatea Spiru Haret

26. PRUDENȚA ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ,
conf.univ.dr. Bianca PREDA, conf.univ.dr. Lăcrămioara HURLOIU, asist.univ.dr. Elena BURTEA, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil

27. METODE DE CLASIFICARE ȘI SECURITATEA DATELOR MACROECONOMICE,
drd. Raluca-Mariana ȘTEFAN, drd. Mariuța ȘERBAN, A.S.E. București, Universitatea din Pitești

28. CONSTRUIREA DE APLICAȚII INFORMATICE ÎN VISUAL BASIC FOLOSIND FIȘIERE,
conf.univ.dr. Dan Mircea TRANĂ, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate și Finanțe Râmnicu Vâlcea

29. ANEXA,
Agenda CEN 2013

Despre noi

Universitatea Spiru Haret (USH)
Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
Departamentul de Management al Cercetării Ştiinţifice (DMCS)
Facultatea de Științe Economice – Bucureşti (FMFCB)
Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Revista

Management, Accounting and Management Information Systems - MAMIS
Management, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ed. Universitară, Bucureşti, ISSN 2344-3367, ISSN-L 2344-3367